Finnova Partners Oy
 

Finnova on yksityisten suomalaisten sijoittajien perustama sijoitusyhtiö, joka sijoittaa varansa pitkäjänteisesti Pohjois-Euroopan alueella toimiviin yrityksiin. Kohdeyhtiöt edustavat markkina-arvoltaan keskimääräistä pienempiä yhtiöitä, joiden tuotto-odotus ylittää selvästi markkinoiden keskituoton.

Finnova